Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Adoptuj si svého politika

Vyplňte prosím následující formulář

*Údaje označené červeným jsou povinné.

Položka Kraj slouží převážně ke statistickým účelům.


Možnost "Chci se modlit do" slouží v případě,
že si přejete modlit se pouze na dobu určitou.


     

V případě, že označíte možnost zobrazování svého jména, jméno se zobrazí ve tvaru: Jméno P. (pouze první písmeno vašeho příjmení; pouze pokud se za politika modlí 1 člověk).

Foto: www.senat.cz

Přemysl Rabas
/Senátor PČR

Strana / nominant strany: Bez politické příslušnosti
Členství ve výborech:
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (člen)
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (člen)
Ověřovatelé Senátu (člen)
Klub pro liberální demokracii - SENÁTOR 21 (člen)
Datum narození: 13.7.1963
Volební obvod: 5 - Chomutov


Je ředitelem zoologické zahrady ve Dvoře Králové.
V letech 2006–2010 byl poslancem a v letech 2012–2014 zastupitelem Ústeckého kraje.
 
Osobní stránky: https://www.premyslrabas.cz/