Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: https://www.vlada.cz

Jan Kněžínek
/Člen vlády

Za tohoto politika se ještě nikdo nemodlí.

Strana / nominant strany: Bez politické příslušnosti
Funkce: ministr spravedlnosti