Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: www.vlada.cz

Karel Havlíček
/Člen vlády

Za tohoto politika se ještě nikdo nemodlí.

Strana / nominant strany: Bez politické příslušnosti
Členství ve výborech:
nestraník za hnutí ANO 2011
Funkce: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Datum narození: 16.8.1969

Osobní údaje

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. se narodil 16. srpna 1969 v Českých Budějovicích, je ženatý a má dvě děti

Vzdělání

2014: titul Doc., Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta financí a účetnictví
2004: titul Ph.D, Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta podnikohospodářská
1998: titul MBA, PIBS při Manchester Metropolitan University
1992: titul Ing., České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební

Profesní a veřejná činnost

2014-dosud: Místopředseda (dříve člen) vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace
2004-dosud: Člen vědecké rady, děkan (dříve vedoucí katedry, odborný asistent) Vysoké školy finanční a správní
2001-2019: Předseda (dříve místopředseda) představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
1990-2019: Člen řady statutárních orgánů v podnikatelské sféře, generální ředitel (dříve obchodní ředitel) a jednatel mateřské společnosti SINDAT (Sindat Group)
1990-2019: člen řady evropských i tuzemských institucí a platforem podporujících malé a střední firmy a živnostníky, mj. Vice-President UEAPME – Evropská asociace malých a  středních podnikatelů a živnostníků, autor několika odborných knih a desítek recenzovaných článků v mezinárodních časopisech na téma malé a střední podnikání, zakladatel řady podnikatelských a výzkumných center.

Jazykové znalosti

Mluví německy, anglicky, rusky, částečně španělsky, čínsky a francouzsky

Osobní stránky

https://twitter.com/KarelHavlicek_

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_(ekonom)