Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků

Roman Prymula
/Člen vlády

Za tohoto politika se modlí Ivanka M.13 dní.

Strana / nominant strany: Bez politické příslušnosti
Funkce: Ministr Zdravotnictví
Datum narození: 4.2.1964

Vzdělání a získané tituly:

 • 2007 Profesor hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie – Univerzita obrany, Brno
 • 2003 Atestace 1. stupně – mikrobiologie
 • 1999 PhD. - epidemiologie Vojenská lékařská akademie
 • 1998 Specializace – veřejné zdravotnictví – ŠVZ IPVZ Praha    
 • 1996 Docent epidemiologie – Vojenská lékařská akademie
 • 1995 Nástavbová specializace – epidemiologie
 • 1994-1994 Certificate in Hospital Management International – University of Birmingham (U.K.)
 • 1994 Kandidát věd - CSc. - epidemiologie
 • 1991 Atestace 1. stupně – hygiena a epidemiologie 
 • 1982–1988 LF UK Hradec Králové a Vojenský lékařský výzkumný a vzdělávací ústav – všeobecné lékařství - MUDr.
 • 1978–1982 Gymnázium Pardubice – matematicko-fyzikální zaměření
 • 1970–1978 ZŠ Pardubice Svítkov

Praxe:

 • 1. března 2017–1. června 2020 Náměstek ministra pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví
 • 2016–2017 Poradce ministra, MZ
 • 2013– Profesor, Karlova Univerzita Praha, LF Hradec Králové
 • 2009–2016 Ředitel, Fakultní nemocnice, Hradec Králové