Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: https://ec.europa.eu/

Věra Jourová
/Člen Evropské komise

Za tohoto politika se modlí Hana Š.1160 dní.

Strana / nominant strany: ANO
Funkce: místopředsedkyně Evropské komise
Datum narození: 18.8.1964

Oblasti její působnosti:
  • Boj proti diskriminaci, posilování rovnosti žen a mužů, jednání o navrhované antidiskriminační směrnici, která by zakázala diskriminaci ve všech oblastech, v nichž má EU pravomoc.
  • Urychlené přijetí reformy v oblasti ochrany údajů v EU, modernizace a zjednodušení předpisů zaměřených na ochranu spotřebitelů při nákupech digitální cestou a online.
  • Závěrečné jednání se Spojenými státy, které by mělo směřovat k dohodě o ochraně soukromí občanů EU bez ohledu na to, kde žijí.
  • Zřízení nezávislého úřadu evropského veřejného žalobce (do roku 2016), který bude dohlížet na rozpočet EU a bránit podvodům, posílení soudní spolupráce v trestních věcech.
  • Závěrečná fáze přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy
  • Dohled nad tím, aby všechny návrhy Komise byly v souladu s Listinou základních práv Evropské unie.