Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

O projektu

Vize

Naším cílem je motivovat lidi k modlitbě za konkrétní politiky, kteří v poslanecké sněmovně, senátu, vládě a ve funkci prezidenta ČR rozhodují o zákonech a o směřování naší země. Nejde nám o propagaci jednotlivých politických stran ani o prosazení jakéhokoli politického názoru. Jako křesťané věříme, že tím, že se sjednotíme v modlitbě, můžeme ovlivnit, co se v naší zemi děje. 

Věříme, že Bůh touží po tom, aby křesťanské hodnoty jako spravedlnost, čestnost či úcta k životu, byly respektovány i na politickém poli. Uplatňování těchto hodnot máme od politiků očekávat. Místo neustálé kritiky a odmítání politiky chceme zaujmout postoj, který bude odrážet zodpovědnost za naši zem a za její budoucnost.

Jak se zapojit

Modlitební kampaň Adoptuj si politika navazuje na kampaň Modlitby za poslance a senátory, kterou od 90. let minulého století koordinovala Křesťanská misijní společnost. Pojetí i grafika kampaně jsou se svolením převzaty ze stejnojmenné slovenské kampaně www.adoptujsipolitika.sk, kterou zastřešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. Na Slovensku byla kampaň spuštěna 1. ledna 2013, v den 20. výročí vzniku Slovenské republiky, v Česku 17. listopadu 2013.

Do kampaně se dá zapojit registrací modlitby za konkrétního politika. 

Jestliže se do modliteb zaregistruje víc lidí, než je celkový počet politiků, bude možné si vybrat i politika, za kterého se už někdo modlí. Do té doby je třeba vybírat z politiků, za které se nikdo nemodlí. 

Kdo se do kampaně zapojí, přijímá závazek denně se za svěřeného politika pět minut modlit. Doporučená doba adopce je půl roku. Po uplynutí šesti měsíců je modlitební závazek možno prodloužit, nebo zrušit.

Způsob modlitby není předepsaný. Zapojení se mohou modlit dle vlastního uvážení, ať už převzatými modlitbami, vlastními slovy apod. Lze připojit i půst. V záložce Pomoc je uvedena univerzální modlitba, kterou je možné použít.

Cíle

  • aby křesťanské hodnoty jako spravedlnost, čestnost, úcta k životu aj. se v politice staly samozřejmostí
  • aby se křesťané sjednotili v modlitbě a přinášeli do České republiky Boží království
  • aby z úst obyvatel Česka zmizely nadávky a další projevy arogance, a aby národ místo toho začal státním představitelům projevovat stejnou lásku, jakou jim prokazuje Bůh
  • aby si lidé vytvářeli pravdivý obraz o politickém dění v České republice a aby se do tohoto dění podle svých možností zapojovali s úsilím o spravedlnost a pokoj
  • aby v politice vycházely věci na světlo a byly nazývané pravými jmény
  • aby představitelé státu měli bázeň před trojjediným Bohem, kterému všechno patří, a na základě toho přistupovali ke svým funkcím a přijímali je jako službu druhým