Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Kontakt

Pokud vznikl nějaký problém nebo máte jakoukoli otázku nebo podnět, kontaktujte nás prosím na:

Registrovat se můžete také na telefonním čísle 284 841 922, kde uvedete své jméno a jméno politika, za kterého se chcete modlit.