Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Aktuální modlitební témata

 Témata k přímluvným modlitbám, únor 2021

Díky Bohu

 • v naší zemi je svoboda projevu a vyznání
 • je možné pořádat křesťanské akce (byť nyní některé jen on-line), vydávat knihy a časopisy, vysílat křesťanské rozhlasové i televizní pořady
 • mnozí křesťané jsou štědří a i v loňském roce podporovali řadu užitečných projektů

 Politika

 • moudrost pro vládu v rozhodování o boji proti epidemii; dobrá spolupráce ministrů i členů Ústředního krizového štábu; ať ti, kdo rozhodují, mají moudré, kompetentní rádce a relevantní podklady
 • smysluplná a dobře načasovaná opatření vlády (uvolňování/zpřísňování) a jejich dodržování
 • zlepšení organizace očkování a jeho hladký a co nejrychlejší průběh
 • ať není uzákoněna eutanazie, manželství pro osoby stejného pohlaví a další návrhy, které jsou v rozporu s Božími řády
 • podzimní volby do poslanecké sněmovny: ať se na kandidátky některých stran či hnutí dostane co nejvíce těch, kterým jde o spravedlnost a právo víc než o osobní prospěch, a ať jsou pak také zvoleni
 • ať blížící se volby nejsou překážkou pro spolupráci poslanců a senátorů na potřebných zákonech; ať převládá zodpovědnost nad snahou upozornit na sebe a získat si voliče
 • tendry na dostavbu Dukovan a Temelína: aby zvítězily kvalitní firmy bez bezpečnostních rizik (nikoli z Ruska nebo z Číny)
 • volba ředitele BIS (má nastoupit v srpnu); současný ředitel Michal Koudelka má zájem pokračovat, vláda ho chválí, ale staví se proti němu prezident Miloš Zeman
 
podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry, únor 2021 (www.zivotviry.cz) 
 
 

 Témata k přímluvným modlitbám, leden 2021

Díky Bohu

 • jeho věrnost v uplynulém roce navzdory všem těžkostem
 • dosavadní průběh epidemie covidu-19 – fungující zdravotní systém, nasazení zdravotníků a dalšího presonálu, nebyla překročena kapacita nemocnic
 

Epidemie covid 19

 • průběh očkování – moudrost pro vládu při komunikaci s občany, organizace očkování
 • požehnání pro zdravotníky – zdraví, povzbuzení k ochotě pomáhat i při přetížení, dobrá - organizace práce
 • dobrá spolupráce mezi vládou a Ústředním krizovým štábem
 • smysluplná a dobře načasovaná opatření vlády (uvolňování/zpřísňování) a jejich dodržování
 • školy – zdárný průběh distanční i prezenční výuky
 • dobré vztahy v rodinách, ochrana manželství – důvěra, komunikace, hospodaření s časem a prostorem; ať nepřibývá domácího násilí ani rozvodů
 • moudrá rozhodnutí pro politiky, pedagogy, zdravotníky, podnikatele a další, aby věděli, jak v současné době fungovat a dobře ji využít
 •  
 

 Politika

 • vztahy ve vládě – mírnost, vědomí společného cíle
 • dobrá komunikace mezi členy vlády i směrem k veřejnosti, mj. mezi ministrem zdravotnictví Blatným a ministrem průmyslu a obchodu Havlíčkem
 • volba ředitele BIS (má nastoupit v srpnu 2021); současný ředitel Michal Koudelka má zájem pokračovat, vláda ho chválí, ale staví se proti němu prezident Miloš Zeman
 

Ekonomika a finance

 • moudrá rozhodnutí vlády k obnově ekonomiky po epidemii
 • dobře zacílené vládní kompenzace; zdrženlivost vlády v pomoci ekonomicky silným firmám, nadnárodním korporacím apod.
 • prozíravé hospodaření státu, místních samospráv i podniků, aby nedocházelo k velkému zadlužování a bankrotům firem
 • rychlé zavedení potřebných reforem (důchodů, školství, sociálního zabezpečení...) v co nejlepší podobě
 • rozvoj vědy, výzkumu, vývoje – ať u nás přibývá pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou
 •  

 Témata k přímluvným modlitbám, prosinec 2020

Díky Bohu

 •  zpomalení šíření covidu-19 v listopadu
 •  pokroky ve výzkumu vakcíny
 •  fungující zdravotnický systém, kvalitní péče, kapacity nemocnic
 

Epidemie covid 19

 • ochrana zranitelných skupin před nákazou; uzdravení nemocných v těžkém stavu
 • požehnání pro zdravotníky – zdraví, povzbuzení k ochotě pomáhat i při přetížení, dobrá organizace práce v nemocnicích
 • smysluplná a dobře načasovaná opatření vlády (uvolňování/zpřísňování) a jejich dodržování
 • školy – zdárný průběh distanční i prezenční výuky 
 

 Politika

 • vztahy ve vládě – mírnost, vědomí společného cíle, dobrá komunikace mezi členy vlády i směrem k veřejnosti
 • dobrá spolupráce mezi vládou a Ústředním krizovým štábem
 • požehnání a ochrana pro ministra zdravotnictví Jana Blatného (moudrost, odvaha neustupovat tam, kde je to potřeba)
 • volba ředitele BIS (má nastoupit v srpnu 2021); současný ředitel Michal Koudelka má zájem pokračovat, vláda ho chválí, ale staví se proti němu prezident Miloš Zeman
 • ať se premiér i další politici oddělí od okultistů (kartářek, věštců apod.) a přestanou poslouchat jejich rady
 • ať přibývá politiků, hnutí a stran, které naši zemi povedou v souladu s Božími hodnotami 
 

Ekonomika, právo

 • ať má vláda dobré plány na využití financí z EU
 • moudrá rozhodnutí vlády k obnově ekonomiky
 • dobře zacílené vládní kompenzace; zdrženlivost vlády v pomoci ekonomicky silným firmám, nadnárodním korporacím apod.
 • zdravé nastavení sociálního systému – aby podporoval nemocné a skutečně potřebné, kteří pracovat nemohou, ne ty, kdo ho zneužívají
 • tendry na dostavbu Dukovan a Temelína: aby zvítězily kvalitní firmy bez bezpečnostních rizik (nikoli z Ruska nebo z Číny)
 • odhalování a odsuzování mafiánů, korupčníků a dalších zločinců 

 

Témata k přímluvným modlitbám, listopad 2020

 Díky Bohu

 • dlouhé období pokoje a prosperity od poslední ekonomické krize v roce 2008
 • dobrá úroveň zdravotnictví, nemocniční síť i kvalifikovaný zdravotnický personál
 • výrazné oslabení komunistů v posledních volbách

Epidemie covid 19

 • ochrana zranitelných skupin před nákazou (senioři, dlouhodobě nemocní...); uzdravení nemocných
 • přiměřená a dobře načasovaná opatření vlády s ohledem na zdraví obyvatel i ekonomiku ČR
 • dobrá spolupráce a komunikace mezi členy vlády i směrem k veřejnosti
 • školy – ať učitelé, žáci i rodiče zvládají nároky distanční výuky
 • dobré vztahy v rodinách, když tráví mnohem víc času spolu
 • co nejlepší fungování nemocnic, ochrana a posila pro zdravotníky i jejich blízké
 • správné rozhodnutí ohledně celoplošného testování na covid
 • úspěšný výzkum a výroba vakcíny, léků a zdravotnických pomůcek
 • ať Bůh zasáhne a epidemie co nejdříve skončí (např. tím, že virus zmutuje do nesmrtící formy)
 • ať ekonomicky přežije co nejvíce živnostníků a malých i větších firem

Politika

 • moudrost pro nové senátory i představitele krajů, dobré fungování krajských koalic
 • ať se nově zvolení politici rychle zaučí ve svých nových rolích; ať kolem sebe mají moudré, poctivé spolupracovníky a poradce
 • poctivé a efektivní hospodaření s veřejnými penězi (státní rozpočet, kraje, obce); ať se na všech úrovních přeruší korupční vazby
 • ať se volení zastupitelé poučí z chyb svých předchůdců i svých vlastních a napravují je
 • ať u nás rostou státníci schopní obstát v krizích, nejen politici pro dobu pohody – ale také dobří novináři, policisté, soudci, pedagogové, úředníci a další vlivní lidé

Témata k přímluvným modlitbám, říjen 2020

Politika, volby

 • ať jsou do senátu i krajů zvoleni moudří a odpovědní politici
 • úspěšné vytvoření krajských koalic – ať jsou na vlivných místech poctiví lidé, kteří budou dobře rozhodovat o veřejných záležitostech

 Koronavirus

 • pravdivé a objektivní informování ohledně epidemiologické situace, které nebude působit
 • paniku
 • moudrost pro vládu a hygieniky, jaká opatření zavádět a na jak dlouho
 • ať situace není zneužita k dlouhodobému omezení svobod (vyznání, shromažďování aj.)
 • dostatečná kapacita a co nejlepší fungování nemocnic
 • ochrana pro zdravotníky
 • úspěšný výzkum a výroba léků a zdravotnických pomůcek
 • školy – aby učitelé i žáci dokázali zvládnout nároky případné distanční výuky 
 

Ekonomika 

 • udržení a rozvoj perspektivních průmyslových odvětví; ať vznikají či přicházejí nové firmy
 • moudrost pro vládu i vedení firem, jak jednat s odvětvími, která se ocitla v krizi (kultura,
 • cestovní ruch...), a s rostoucí nezaměstnaností
 • reforma školství – nová koncepce obsahu a šíře učiva; nabídka a rozvoj oborů, které přinesou
 • studentům dobré uplatnění 

 

Témata k přímluvným modlitbám, červenec - srpen 2020 

Díky Bohu

 • mírný průběh koronavirové epidemie v našich zemích

 • dešťové srážky v květnu a červnu, díky nimž neuschla letošní úroda a zpomalilo se množení kůrovce

 • konec kalamity přemnožených hrabošů 

Společnost, politika

 • ať se nerozjede další vlna nákazy koronavirem a místní ohniska nákazy se nešíří
 • moudrost pro vládu a krizový štáb, jak dále nastavovat ochranná opatření
 • svoboda pro oběti sexuálního otroctví; ochrana pro křesťany, kteří jim pomáhají; změna legislativy, aby bylo sexuální zotročování lépe postihovatelné
 • moudrost a ochrana pro všechny, kdo zajišťují bezpečnost, právo, spravedlnost; křesťané sloužící v armádě a u policie
 • dobré vztahy se sousedními zeměmi, se zeměmi EU i s Izraelem
 • ochrana křesťanských politiků ve slovenské vládě před chybami i před pomluvami v médiích

Ekonomika

 • finanční podpora kvůli pandemii ze strany české vlády i EU: moudré nastavení její výše i příjemců – ať se pomáhá efektivně a těm, kdo to opravdu potřebují; ať tyto finanční toky nevedou ke korupci a zbytečně zvýšené inflaci

 • spravedlivé podnikatelské prostředí pro všechny

 • zodpovědný přístup vlády ke státnímu rozpočtu na příští rok i na další léta; ochrana před enormním zadlužením státu
 • moudrost pro členy bankovní rady ČNB, jak hlídat stabilitu koruny, zda, kdy a jak intervenovat atd.

Příroda, zemědělství

 
podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2020 – červenec/srpen (www.zivotviry.cz)  
 

Dlouhodobá perspektiva pro ČR

 • aby vláda byla co nejblíže lidem (větší role samospráv)
 • aby země byla nezávislá, svobodná, aby poskytovala bezpečí občanům
 • aby lidé s úřední mocí a soudci byli moudří, mírní vůči dobrým a přísní vůči zlým s cílem prosazování spravedlnosti a práva

 • aby vláda podporovala vzdělanost, pracovitost, věrnost zákonům, demografický a ekonomický růst

 • aby národ moudře nakládal s nerostným, přírodním, kulturním i ekonomickým bohatstvím

 • aby zákony poskytovaly ochranu potřebným a umožňovaly trestání svévole

 • aby země žila v míru se svými sousedy a měla respekt i ostatních národů

 • aby mezi lidmi panovala svornost, zbožnost a projevovala se Boží moc 

ve spolupráci s Liborem Michálkem 
 

Témata k přímluvným modlitbám, červen 2020

Díky Bohu

 • za ochranu – ČR i SR patří k zemím nejméně postiženým koronavirem
 • za květnové deště 

Pandemie

 • ať se nespustí další vlna šíření nákazy koronavirem
 • ať vláda během krize rozumně podporuje potřebné, ale nezvyšuje zbytečně zadlužení ČR
 • za ochranu obyvatel i personálu zařízení pro seniory před nákazou
 • ochrana zdravotníků a všech, kteří přicházejí do kontaktu s nákazou
 • vývoj léků a vakcíny proti covidu-19: aby nedošlo k chybám, aby nebyla kvalita ani potenciál pomoci narušen touhou po zisku na straně vlastníků farmaceutických firem 

Společnost, politika

 • ochrana státních institucí, firem i občanů před kybernetickými útoky
 • ať v naší zemi se projevuje spravedlnost: že se poctivému a moudrému daří, zatímco pyšným a nepoctivým ne
 • ať je co nejvíce odhalována a zastavována korupce
 • ať masmédia informují pravdivě a objektivně a Bůh chrání poctivé žurnalisty a umlčuje šiřitele lží a polopravd 

Rada České televize

 • volba předsedy RČT (současná rada se ve volbě opakovaně neshodla)
 • povolání 5ti radních, kteří mají přijít do Rady příští rok
 • aby agenda Rady nebyla ve vleku toho, co jí předkládá generální ředitel ČT (ať už je na tomto postu kdokoli), ale aby stála v autoritě, kterou dle zákona má – tj. aby systematicky a koncepčně (nikoliv jen ad hoc na základě nějakého podnětu) dohlížela na plnění úkolů veřejné služby  (hlavním úkolem veřejné služby je poskytování objektivních, ověřených a ve svém celku vyvážených informací) 

Voda, zemědělství, ekonomika

 • ať výrazně přibude mírných, ale vytrvalých dešťů, ať se dále neprohlubuje deficit vody v krajině; ať se změní trend z posledních několika let, kdy byly srážky podprůměrné (viz také výzvu UžV KMS – https://www.svetviry.cz/pojdme-se-modlit-za-dest/)
 • prozíravá rozhodnutí vlády a parlamentu pro lepší zadržování vody v krajině
 • změna dotačního systému v zemědělství, aby podporoval dlouhodobě udržitelné, ne drancující zemědělství (např. potřeba hluboké orby, rozdělení obřích lánů atp.); ať je omezeno používání chemikálií, které otravují spodní vody a ničí život v přírodě
 • moudře nastavené podmínky pro dostavbu jaderných elektráren
 • urychlení realizace strategických státních staveb 
 
podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2020 – červen (www.zivotviry.cz)  
 
 

Témata k přímluvným modlitbám, květen 2020

Díky Bohu

 • Boží milost a ochrana v době pandemie – že opatření vlády přišla včas a ČR nebyla zasažena tolik jako některé jiné evropské země
 • za všechny uzdravené
 • relativně nízké zadlužení státu (vůči DPH) na počátku ekonomické krize

Epidemie koronaviru

 • moudrost pro krizový štáb i českou i slovenskou vládu, aby dělaly moudrá rozhodnutí
 • ekonomická pomoc ohroženým živnostníkům a podnikům (zvláště malým) – ať je adresná, účinná a spravedlivá a není zneužívána
 • ať se situace v ČR nezvrhne ani ve „vládu pevné ruky“, ani ve zločinnost a tunelování
 • prozíravá koncepce i načasování postupného spouštění ekonomiky a uvolňování ochranných opatření, popř. jejich včasná modifikace s ohledem na vývoj epidemie
 • posila a ochrana zdravotníků; ochrana obyvatel i personálu zařízení pro seniory
 •  vývoj léků a vakcíny proti covidu-19: aby nedošlo k chybám, aby nebyla kvalita ani potenciál pomoci narušen touhou po zisku na straně farmaceutických firem 

Rodina, láska k životu

 • ať se naše národy odvrátí od kultury sobectví, lhostejnosti a smrti (smilstvo, interrupce)
 • ať nejsou schváleny zákony povolující eutanazii či manželství osob stejného pohlaví
 • ať získávají na vážnosti „instituce života“ – manželství a rodina 

Zemědělství, příroda

 • ať Bůh sešle hojnost mírných srážek, aby skončilo dlouhodobé sucho a doplnil se deficit podzemních vod 

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2020 – květen (www.zivotviry.cz) 
 

 

Témata k přímluvným modlitbám, duben 2020

Díky Bohu

 • za všechny zdravotníky, prodavače a další lidi pracující na důležitých místech v době epidemie i navzdory nedostatečnému vybavení
 • za to, že opatření české vlády přišla včas a že jsou lepší než v mnoha západoevropských zemích

Epidemie koronaviru

 • ať lidé v době nejistoty a ohrožení hledají a najdou své bezpečí v Bohu
 • aby krizový štáb i vláda dál dělaly moudrá rozhodnutí s cílem ochránit lidi
 • příprava dostatečného množství personálu, který pomůže lékařům a sestrám s přibýváním pacientů
 • aby ekonomická pomoc ohroženým podnikatelům a podnikům byla adresná a spravedlivá – zvláště pomoc malým podnikatelům; za adresná opatření – aby se na nich nikdo nepřiživil
 • moudrost pro členy bankovní rady ČNB i pro majitele či vedoucí velkých i malých podniků, aby věděli, jak se v této době zachovat
 • moudrá koncepce i načasování pro postupné spouštění ekonomiky v souvislosti s postupným uvolňováním ochranných opatření

Epidemie v Praze

 • za zdraví, moudrá rozhodnutí a dobré fungování primátora, Rady i Integrovaného záchranného systému (IZS)
 • covidem-19 onemocnělo 31 hasičů (k 25. 3.) – prosme za ochranu těch zdravých a za nahrazení nemocných
 • ochrana pro řidiče a personál sanitek (dělají to i studenti)
 • chybí odběrné štětičky na testy – prosme za doplnění zásob štětiček, respirátorů i dalších propriet
 • k děkování: všichni z IZS mají zdarma obědy od různých hospod

Slovensko

 • díky Bohu za výsledky voleb a desítky křesťanů zvolených do parlamentu
 • požehnání pro novou slovenskou vládu, aby úspěšně očistila zemi od korupce a mafií
 • ať mají věřící ministři a poslanci dobré spolupracovníky a jsou ve svých resortech úspěšní
 • moudrost při přípravě nových zákonů
 • dobré vztahy mezi ČR a SR; spolupráce mezi našimi národy i církvemi

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2020 – duben (www.zivotviry.cz) 

 

Témata k přímluvným modlitbám, březen 2020

 

Díky Bohu

 • Boží ochrana před pohromami, epidemiemi a devastací země 

Politika, ekonomika, státní zakázky, bezpečnost

 • ať Bůh připravuje a povolává do politiky na místní i národní úrovni charakterní odborníky
 • výrazný nárůst bytové výstavby; ať je bydlení dostupnější
 • zjednodušení daňového systému, povolování staveb a podnikání
 • správné rozhodnutí, jestli má ČEZ dostavovat jaderné elektrárny (popř. s kým) nebo továrnu na lithiové baterie
 • požehnání pro kvalitní a rychlou výstavbu metra D, obchvatu Prahy i dálnic
 • dobrý vládní strategický plán na zajištění bezpečí v ČR; ať se vláda vyhne zbytečným a předraženým nákupům
 • úspěchy a bezpečí pro všechny, kdo bojují proti zločinu 

Svět, pronásledování

 • ať Bůh jedná s režimy, které pronásledují křesťany a židy (islámské země, Čína, Severní Korea aj.), a vysvobozuje pronásledované
 • ať je církev v čase otřesů světlem a šíří evangelium a Bůh ji chrání a žehná jí
 • ať Bůh odstraňuje svévolné vládce a na jejich místa dosazuje ty, kteří budou hájit spravedlnost a svobodu 
 
podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2020 – březen (www.zivotviry.cz)   

 

Témata k přímluvným modlitbám, únor 2020

Díky Bohu

 • bezpečí a dobré životní podmínky ve střední Evropě (ve srovnání s většinou světa)
 • stabilita bank a firem v ČR (vzpomeňme na krize konce 90. let či rok 2008)

Příroda, životní prostředí

 • aby v druhé půlce zimy přišly mrazy, aby ubylo přemnožených škůdců (kůrovec, hraboši...)
 • dostatek sněhu a dešťů k doplnění podzemních vod
 • změna politiky i managementu firem z oblasti životního prostředí ve prospěch udržitelnosti lesů, půdy, vody a dalších přírodních zdrojů
 • změna dotačních systémů v EU a ČR, aby dotace dostávali ti, kdo hospodaří odpovědně a neničí půdu 

Politika, ekonomika

 • zjednodušení a zkvalitnění daňového a právního systému a stavebních zákonů
 • spravedlivé nastavení daní pro nadnárodní i české, velké i malé firmy, zaměstnance i OSVČ 
 • odhalení a odsouzení korupčníků (předražování státních zakázek), popř. odvolání úředníků, kteří korupci umožňují
 • pokračování dobrých vztahů a spolupráce s dalšími zeměmi střední Evropy (Visegrádská čtyřka, Rakousko, Slovinsko...), s Velkou Británií (po brexitu) i s ostatními zeměmi západní Evropy

Manželství a rodina

 • ať v naší zemi roste úcta k manželství i touha lidí mít děti
 • požehnání pro akce konané v rámci Národního týdne manželství (10.–16. 2.)
 • moudrá prorodinná politika vlády – podpora porodnosti a studijního i pracovního rozvoje obyvatel ČR

Čínští žadatelé o azyl

 • trpělivost a síla pro čekání na další rozhodnutí českých úřadů; bezpečí, otevřenost lidských srdcí, rychlé překonání jazykové bariéry a dobrá integrace v novém prostředí
 • vstřícný a odvážný přístup úřadů, brzké udělení azylu těm, kdo ve své zemi čelí útlaku 

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2020 – únor (www.zivotviry.cz)    

 

Témata k přímluvným modlitbám, leden 2020

Díky Bohu

 • 30 let svobody po pádu komunistického režimu
 • pokračující růst ekonomiky, dobrá životní úroveň většiny lidí 

Politika

 • ať vláda moudře a šetrně hospodaří a vede k vytváření dobrých hodnot, nejen ke spotřebě
 • ať opozice prosazuje pozitivní program
 • ať se v ČR nešíří násilí, mafie, destruktivní ideologie či falešná náboženství
 • ať křesťané ve větší míře vstupují do politiky a moudře a konzistentně pracují na své volitelnosti (osobní kvality, partnerství, podpora...) 

Ekonomika

 • ať se vláda, obce, firmy i občané připraví na možné obchodní války a ekonomický pokles ve světě a na rostoucí nezaměstnanost
 • moudrost a odvaha prosadit dobrou reformu důchodů (např. dávat část daní dětí na důchod rodičů by mohlo podpořit porodnost, vzdělanost i pracovitost)
 • odvaha nastavit spravedlivé zdanění českých a zahraničních firem
 • ať jsou co nejvíce omezovány dotace na zbytečné projekty a ty, které křiví trh a ničí malé soukromníky
 • ať jsou podporováni pracovití a ti, kdo podporu opravdu potřebují, ne ti, kteří pracovat mohou, ale nechtějí
 • výrazné zrychlení výstavby bytů i sítě silnic a dálnic
 • moudré rozhodnutí o dostavbě atomových elektráren (ano/ne, kdo, za kolik...)
 • moudré využívání peněz z veřejných rozpočtů pro dlouhodobý rozvoj
 • moudrá rozhodnutí vlády i firem s ohledem na nastávající pokles světové ekonomiky

Školství

 • ať české školství poskytuje vzdělání, které studentům přinese dobré uplatnění v životě

Příroda

 • hojnost srážek, aby se doplnily zásoby podzemní vody, jíž je dlouhodobě nedostatek
 • zastavení kůrovcové kalamity 
 
podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2020 – leden (www.zivotviry.cz)   

 

 

Témata k přímluvným modlitbám, prosinec 2019

Díky Bohu

 • 30 let svobody po pádu komunistického režimu
 • pokračující růst ekonomiky, dobrá životní úroveň většiny lidí 

Politika, ekonomika

 • ať Česká republika dlouhodobě zůstane zemí pokoje
 • výrazné zrychlení výstavby bytů i sítě silnic a dálnic
 • moudré rozhodnutí o dostavbě atomových elektráren (ano/ne, kdo, za kolik...)
 • moudré využívání peněz z veřejných rozpočtů pro dlouhodobý rozvoj ČR a podporu klíčových povolání a odvětví (lékaři, učitelé...)
 • moudrá rozhodnutí vlády i firem s ohledem na nastávající pokles světové ekonomiky
 • požehnání pro všechny složky státní správy, které mají zajišťovat bezpečí, spravedlnost a pořádek 

Příroda

 • hojnost srážek, aby se doplnily zásoby podzemní vody, jíž je dlouhodobě nedostatek
 • zastavení kůrovcové kalamity; ochrana životního prostředí (biodiverzita, půda, voda...) před dalším ničením; moudrost k správným rozhodnutím pro ty, kdo mají za tyto oblasti zodpovědnost
podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2019 – prosinec (www.zivotviry.cz)  

 

Témata k přímluvným modlitbám, listopad 2019

Díky Bohu

 • letošní relativně dobrá úroda obilí a brambor (urodilo se více než loni)
 • rostoucí prosperita ČR (podle OECD jsme po Řecku a Portugalsku poprvé v historii předehnali i Španělsko)

Politika

 • ať Bůh chrání pana prezidenta a jedná s ním, aby se obrátil a co nejvíce naplnil Boží záměry
 • ať Bůh připravuje a povolává čestné a moudré lidi na klíčová místa společnosti
 • ochrana, moudrost a požehnání pro křesťany, kteří jsou v různých veřejných funkcích
 • ať jsou usvědčeni a odstaveni od vlivu ti, kdo mají nekalé úmysly a svádějí náš národ ke zlému
 • ať má manželství a rodina (resp. mateřství) větší společenskou vážnost i politickou podporu; ochrana našeho národa před ideologiemi, které tyto instituce podkopávají
 • ať se nepodaří prosadit zákony, které odporují Bohem danému řádu (manželství osob stejného pohlaví, eutanazie aj.)
 • ať se ČR nezapojí do žádné nespravedlivé války a spojenectví (Ga 6,7b!)
 • ať ČR nezrazuje skutečně potřebné a pronásledované ve světě a pomáhá jim
 • ať je v ČR známa pravda o pronásledování křesťanů ve světě
 • udělení azylu čínským křesťanům, kteří o něj u nás žádají
 • ať politici i firmy moudře připravují ČR na obchodní, kybernetické i jiné hrozby
 • zdravá a vyvážená politika vůči USA, Rusku, EU, Číně, Izraeli a dalším zemím
 • demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii na Letenské pláni v Praze 16. 11.: ať proběhne v pokoji a ať je konstruktivní 

Spravedlnost, bezpečí

 • ať je ve větší míře odhalována a trestána výrobu i distribuce drog
 • ať se v ČR nedaří mafiím, korupci ani všem ostatním formám zločinu
 • ochrana ČR před průmyslovou i vojenskou špionáží
 • ochranu ČR před epidemiemi nemocí (žloutenka, spalničky, nárůst rakovin aj.) 

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2019 – listopad (www.zivotviry.cz) 
 

 

Témata k přímluvným modlitbám, říjen 2019

Díky Bohu

 • letošní léto nebylo tak extrémně suché jako loni
 • ochrana naší země před přírodními a průmyslovými katastrofami i před terorismem
 • funkční zdravotnictví na velmi dobré úrovni
 • začalo ubývat daňových trestných činů a podařily se některé zátahy na distributory drog
 • ČR má nejvyšší procento živnostníků (OSVČ) v EU 

Politika, ekonomika

 • požehnání a moudrost pro politické vedoucí v ČR i EU, abychom my i naše děti mohli žít zbožně a pokojně
 • ať ČR neratifikuje Istanbulskou úmluvu; ať se u nás neprosazují ideologie, které narušují biblický pohled na manželství a rodinu
 • ať je závazek ČR vůči NATO (2 % výdajů rozpočtu na obranu) využíván co nejefektivněji a bez korupce
 • změny vedoucí ke snížení zadlužení na všech úrovních státní správy
 • brzké přijetí realistické a všeobecně akceptované důchodové reformy
 • vhodné kroky ČNB a vlády pro tlumení rostoucí inflace (ceny bytů atd.)
 • ať se vláda a státní i soukromé podniky správně přizpůsobují blížící se ekonomické krizi (mj. změny v automobilovém průmyslu – ekologické normy atd.)

Bezpečnost, ekologie

 • dlouhodobé zajištění energetické soběstačnosti ČR (do 20 let má být zavřena třetina elektráren), moudrá koncepce do budoucna
 • ať je zastaveno nešetrné zacházení s přírodními zdroji (půda, voda, nerostné suroviny) a prosadí se citlivější postupy hospodaření
 • záchrana (zbývajících) lesů před kůrovcovou kalamitou
 • co nejhojnější podzimní a zimní srážky, aby se doplnil deficit podzemní vody

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2019 – říjen (www.zivotviry.cz)

  

Témata k přímluvným modlitbám, září 2019
 

Díky Bohu

 • přebytek českého zahraničního obchodu v červnu stoupnul o pět miliard (na 18,4 miliard Kč
 • dešťové srážky během prázdnin

Politika, ekonomika

 • ať vláda a parlament prosadí zdravé priority státního rozpočtu a co nejmenší dluh
 • co nejméně podvodů a plýtvání s dotacemi (za 15 let nutno vrátit EU odhadem 35 miliard Kč)
 • ať ČR nerealizuje zbytečné či předražené zakázky (armádní výzbroj, elektrárny, dálnice, IT a reklama...)
 • ať má Energetický regulační úřad kvalitní dohled a ceny reguluje ve prospěch občanů ČR
 • ať se do vedení politických stran a na vlivná místa dostávají lidé, kteří zastávají biblické hodnoty

Soudy, spravedlnost

 • spravedlivé zjednodušení systému práva, aby se zrychlila jeho vymahatelnost
 • ať Bůh žehná všem složkám boje proti zločinu a mafiím
 • ať není tolerována nelegální migrace a soudy neschvalují ilegální praktiky ani v dílčích případech; ať je azyl udělován těm, kdo jsou ve své zemi skutečně pronásledováni 

Školství, učitelé, studenti

 • ať ve školách vyrůstají zdraví a teoreticky, prakticky i vztahově zdatní lidé
 • ochrana školství a osnov před nezdravými ideologiemi; ať jsou nefunkční prvky zrušeny či napraveny
 • láska k dětem, moudrost i autorita pro učitele 
 • ochrana mládeže před šikanou, závislostmi, zneužitím
 • požehnání pro křesťany ve školství a křesťanské služby pro děti a mládež 
  

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2019 – září (www.zivotviry.cz)

 

Témata k přímluvným modlitbám, červenec–srpen 2019 

Díky Bohu

 • za hojné deště, které zčásti kompenzovaly extrémní sucho

Politika

 • vládci a všichni, kdo mají moc, abychom v ČR (EU) mohli žít pokojně a zbožně (1Tm 2,1–2)
 • rychlé vyjasnění a pokojné vyřešení problémů kolem střetu zájmů a dalších kauz pana premiéra Babiše
 • ať Bůh nahrazuje ty, kteří škodí ČR, poctivými lidmi, kteří budou vládnout ve prospěch země
 • ať premiér i ministři a poslanci zaujímají moudrá stanoviska ve vztahu k EU, USA, Rusku, Číně, islámským i dalším zemím 

Ekonomika, právo

 • ať vláda a parlament výrazně omezí výdaje a další zadlužování (dotace, zbytečné nákupy, sociální dávky aj.)
 • ať jsou nastaveny férové limity úroků pro dluhy, exekuce i arbitráže
 • spravedlivé ukončení arbitráží proti ČR i českým firmám a institucím
 • prosazení řešení, která pracujícím lidem umožní mít cenově dostupné bydlení
 • ať je český právní systém novelizován, aby byl morální a přehledný a aby právo bylo snadno vymahatelné 

Zemědělství, příroda

 • dostatek dešťů, aby se neprohluboval dlouhodobý deficit
 • dobrá úroda obilí, brambor, ovoce i dalších plodin
 • ať Bůh zasáhne proti kůrovcové kalamitě – i skrze moudrá rozhodnutí lidí
 • ochrana před povodněmi, požáry a dalšími přírodními i průmyslovými katastrofami
 • efektivní a šetrné využívání přírodních zdrojů (nerostné suroviny, půda, voda, lesy...)

 

Témata k přímluvným modlitbám, červen 2019 

Díky Bohu

 • za občasné mírné deště a jeho veškerou péči o naši zemi
 • že naše národy pořád miluje a chce je probudit
 • za fungující ekonomiku a mimořádně nízkou nezaměstnanost 

Politika, Evropa

 • ať nově zvolení/ustanovení politici EU správně vidí a řeší příčiny problémů Evropy, nejen následky
 • ať nové vedení EU podporuje hodnoty života, svobody a realistického udržitelného rozvoje a ať podporuje Izrael
 • ať Bůh žehná své církvi v Evropě, pozvedá ji a sjednocuje
 • moudrost, posila a ochrana pro všechny poctivé politiky, úředníky, soudce a další lidi v důležitých pozicích 

Ekonomika

 • ať se v ČR omezí život na dluh, „kupování voličů“ a nezodpovědné utrácení
 • ať vláda, centrální banka i firmy správně reagují na aktuální ekonomickou i mezinárodní situaci
 • omezení nadměrných dotací velkým firmám (znevýhodňují malé firmy a živnostníky)
 • nárůst oboustranně výhodné spolupráce ČR a Izraele v různých oblastech 

Morálka

 • ať Bůh zasáhne proti bezbřehé pornografii v ČR (dva nejnavštěvovanější pornoweby světa sídlí v ČR, Praha je považována za Mekku homosexuální pornografie)
 • ať Bůh mění životy desítek tisíc prostitutek v ČR, aby chtěly najít a našly jiný život
 • požehnání a ochrana manželství a rodin – ať je vidět, že život v nich je lepší než mimo ně
 • ať v ČR není uzákoněno manželství homosexuálů ani adopce dětí homosexuály
 • ať se u nás prosazuje právo a spravedlnost 
  
podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2019 – červen (www.zivotviry.cz)

 

  

Témata k přímluvným modlitbám, duben 2019

Díky Bohu

 • žijeme v období s největší mírou svobody a bezpečí na našem území
 • fungující policie, soudnictví a vězeňství, zdravotnictví, hasiči, armáda a další veřejné služby

Spravedlnost a právo

 • férové zadávání státních zakázek
 • ať se v ČR zjednoduší a zpřehlední právní systém a zlepší vymahatelnost práv
 • ať se postižení snadno a rychle domohou spravedlnosti; ať jsou práva a výhody postižených výrazně větší než pachatel
 • požehnání pro soudce, státní zástupce, vyšetřovatele, policisty i politiky, aby byli přímí a neúplatní
 • ať jsou v ČR odhalovány, vyšetřeny i odsouzeny korupční kauzy a hospodářská kriminalita
 • ať se ČR aktivněji zastává pronásledovaných křesťanů ve světě; udělení azylu čínským křesťanům, kteří o něj u nás již požádali 

Politika, Evropa

 • volby do Evropského parlamentu: ať je zvoleno co nejvíce křesťanů a lidí zastávajících biblické hodnot
 • ať jsou nový Evropský parlament i Evropská komise výrazně více pro-life, pro biblické manželství, pro Izrael, pro svobodu a vlastní odpovědnost než ty minulé
 • ať ČR i EU uplatňuje realistickou politiku vůči radikálnímu islámu, teroru a násilí, včetně bleskových deportací zločinců a radikálů 
 
podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2019 – duben (www.zivotviry.cz)

 

 

Témata k přímluvným modlitbám, březen 2019

Díky Bohu

 • že naše země patří k nejbezpečnějším v Evropě
 • že většina poslanců parlamentu chce zachovat biblickou definici manželství (tj. svazek muže a ženy)

Zemědělství, příroda

 • dostatek mírných dešťů, aby se doplňoval dlouhodobý deficit vláhy
 • ochrana před povodněmi
 • zásadní změna koncepce zemědělství – aby nedocházelo k ničení půdy, masivnímu vymírání hmyzu a otravě vod pesticidy a jinými jedy
 • ať místo nesmyslných dotací funguje dlouhodobě udržitelná ochrana životního prostředí
 • ať je ČR co nejlépe připravena na klimatické výkyvy i změny energetických koncepcí v okolních zemích (hrozby blackoutů kvůli rušení tepelných i jaderných elektráren atd.)

Politika, Evropa

 • ať vznikají co nejtransparentnější, jednoduché ekonomické zákony a předpisy, které budou účinně bránit korupci 
 • ať ČR (i EU) aktivněji hájí pronásledované křesťany ve světě
 • udělení azylu čínským křesťanům, kteří zde o něj požádali 
 • květnové volby do EP: ať se do Evropského parlamentu (a následně do Evropské komise) dostane co nejvíce lidí zastávajících biblické hodnoty, takže bez nich nebude možné vládnout 
 • ať roste vliv křesťanů v politice, ekonomice, v masmédiích i ve školství 
 
podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2019 – březen (www.zivotviry.cz)
 

 

Témata k přímluvným modlitbám, únor 2019 

Díky Bohu

 • že miluje náš národ
 • že zachovává naši zemi krásnou, bezpečnou a docela dobře fungující
 • za deště a sníh, které doplňují dlouhodobý srážkový deficit
 • za rostoucí ekonomiku a mírný pokles vládního dluhu (přesto přes 1,62 bilionu Kč!) 

Politika, EU

 • květnové volby do Evropského parlamentu: ať jsou nejen za ČR zvoleni lidé moudří a poctiví
 • ať ČR i národy EU volí co nejodpovědnější strany a politiky, kteří budou obracet EU k Božím hodnotám
 • ať Bůh žehná vztahům ČR (a EU) s Velkou Británií a použije krizi okolo brexitu k hledání lepšího modelu EU
 • ať je oblast práva, spravedlnosti a soudnictví v ČR výrazně jednodušší a efektivnější
 • ať média informují pravdivě a objektivně; ať se v ČR nedaří lžím a propagandě
 • ať ČR (i EU) aktivněji hájí pronásledované křesťany ve světě; udělení azylu čínským křesťanům, kteří zde o něj požádali 

Ekonomika, věda

 • ať se manažeři státu i firem moudře přizpůsobují nové ekonomické situaci (rostoucí úroky, nedostatek pracovníků, brexit, měnící se podmínky v EU)
 • ať jsou nové, velmi striktní ekologické normy EU pro automobilový průmysl buď zmírněny, nebo ať Bůh dá nové objevy, které je umožní naplnit
 • výrazné zjednodušení podmínek pro inovativní podnikání a start-upy
 • požehnání pro vývoj a výzkum v ČR – nové nápady, vynálezy, patenty i jejich dobré využití
 • ochrana ČR v arbitrážích, kde náš stát v právu (celkem se vedou arbitráže o 34 miliard Kč)
 • moudré řešení trhu nemovitostí, úroků a hypoték, aby si pracující lidé mohli zajistit bydlení

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2019 – únor (www.zivotviry.cz)

 

Témata k přímluvným modlitbám, leden 2019 

Díky Bohu

 • za pokoj, bezpečí, prosperitu ČR a za všechny, kteří k tomu přispívají
 • za deště a sníh z poslední doby, které částečně kompenzují enormní sucha

Správa země

 • co nejkonstruktivnější práce vlády i opozice, aby vznikaly dobré zákony
 • zjednodušení a urychlení procesu povolování staveb
 • pozitivní změny v oblasti bydlení a jeho dostupnosti (výstavba bytů, infrastruktury...)
 • stát efektivně staví a opravuje komunikace

Ekonomika

 • správné rozhodnutí ohledně dostavby atomových elektráren a energetické soběstačnosti země
 • ať nevznikají žádné další „legální dotační tunely“ jako na solární energie
 • ať Bůh odhaluje a soudí korupci a krádeže ve všech sférách společnosti, aby bylo zjevné, že krást se nevyplácí“

Politika

 • včasné a objektivní policejní vyšetření kauzy Čapí hnízdo a pobytu pana Andreje Babiše ml. na Krymu

 

 podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2019 – leden (www.zivotviry.cz) 

 

Témata k přímluvným modlitbám, prosinec 2018

 Díky Bohu

 • za pokoj, bezpečí, prosperitu i krásu naší země
 • za všechny politiky, kteří veřejně hájí biblické hodnoty (pravdu, spravedlnost, obětavost, manželskou věrnost, svobodu...)

Politika, ekonomika

 • požehnání pro prezidenta, vládu, parlament, krajská i místní zastupitelstva, aby obstáli v oblastech své zodpovědnosti a moudře spravovali, co jim bylo svěřeno
 • odhalení a odstavení od moci těch, kdo jednají nepoctivě, sobecky
 • rychlé a spravedlivé prošetření kauzy Čapí hnízdo a údajného únosu Andreje Babiše ml.; ochrana pro policisty před politickým i mediálním tlakem
 • ať ČR zůstává dlouhodobě přátelská vůči Izraeli
 • ať jsou místní i státní rozpočty co nejméně deficitní a zaměřené na moudrý rozvoj, ne plýtvání
 • co nejméně zbytečných dotací a pokřivení trhu, které dopadají na drobné podnikatele a živnostníky

Rodina

 • ochrana manželství a klasické rodiny v našem právním řádu; ať není Boží záměr pro rodinu v naší společnosti dále zamlžován a rozmělňován 

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2018 – prosinec (www.zivotviry.cz)  

 

Témata k přímluvným modlitbám, listopad 2018

Díky Bohu

 • za osvobození naší země z komunistického útlaku (17. 11. 1989)
 • že trvá ekonomická prosperita a nízká nezaměstnanost
 • že navzdory velkému suchu nepostihly ČR rozsáhlé požáry
 • za všechny křesťany a čestné lidi, kteří byli letos zvoleni nebo již nějakou dobu působí v různých veřejných funkcích

 Politika, společnost

 • ať Bůh žehná všem zvoleným zastupitelům a senátorům, aby pracovali čestně a moudře
 • ať se na komunální i celostátní úrovni sjednocují lidé v dobrém díle bez ohledu na stranickou příslušnost
 • moudrá rodinná politika, která bude podporovat manželství a rodiny s dětmi
 • ať strany v ČR i v celé EU připravují ty nejlepší kandidáty i kampaň do voleb do Evropského parlamentu, aby došlo k pozitivním změnám v politice EU
 • ať se v ČR nerozmáhá rozdělení a nenávist viditelné ve volbách („kavárna vs. hospoda“ atp.); --ať se lidé učí pokorně hledat pravdu, naslouchat „druhé straně“ a mít úctu i ke svým názorovým odpůrcům

Ekonomika

 • ať se ČR (vláda, banky, firmy) dobře připraví na důsledky případné obchodní války, vyšších cel a konec „tištění peněz“ ve světě (tj. na další krizi)
 • ať vláda, kraje i města investují jen do kvalitních a potřebných projektů
 • ať Bůh na klíčová místa v ekonomice dosadí neúplatné lidi 

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2018 – listopad (www.zivotviry.cz) 

 

Témata k přímluvným modlitbám, září 2018

Volby, politika

 • ať je v říjnových senátních i komunálních volbách zvoleno co nejvíce křesťanů a charakterních lidí
 • za dobrou volební účast včetně 2. kola senátních voleb
 • klidná a otevřená povolební vyjednávání – vznik dobrých koalic na radnicích; ať na místa starostů a městských či obecních radních přijdou kompetentní, čestní, moudří lidé
 • ať se k moci nedostávají zastánci nenávistných ideologií (komunismus, neonacismus, islám...) nebo lidé napojení na korupci, organizovaný zločin atd.
 • moudrost pro politiky i občany, jak se starat o krajinu (zadržování vody, ochrana půdy, lesů a dalších přírodních zdrojů...)

Ekonomika

 • ať ČNB a vláda vhodně usměrňují úrokové sazby (souvisí s inflací, úsporami, úvěry, hypotékami, spekulativním kapitálem...)
 • vytvoření spravedlivých pravidel pro tzv. sdílenou ekonomiku i zahraniční firmy
 • ať jsou státní investice do výstavby a oprav efektivně využity

Sdělovací prostředky

 • ať narůstá počet novinářů, kteří se snaží informovat pravdivě a objektivně; Boží ochrana pro ně
 • ať média co nejméně propagují zvrácenost a hřích
 
podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2018 – září (www.zivotviry.cz)
 

Témata k přímluvným modlitbám, léto 2018

Díky Bohu

 • za červnové deště
 • že ČR patří k těm evropským státům, kde ekonomika roste nejvíc
 • za svobodu vyznávat víru a zvěstovat evangelium

Vláda, zákony

 • ať politici na celostátní i místní úrovni moudře rozhodují
 • ať vláda správně rozhodne ohledně dostavby jaderných elektráren a dalších velkých tendrů
 • důsledné řešení korupčních kauz všech politických stran
 • odhalení a odstranění politiků, kteří hájí osobní zájmy, neříkají pravdu nebo zneužívají strach či frustraci lidí
 • správná rovnováha svobody a regulací, odpovědnosti a solidarity (výše daní a sociálních dávek)
 • odstranění zbytečných zákonů a regulací, byrok